אין לך משתמש? הירשם עכשיו חינם!
דירוג שחקנים
BestPlayer
1 BestPlayer 10 מתחיל
2 dodochecker 8 מתחיל
3 aaaaaaa 1 מתחיל
4 Essverr 1 מתחיל
5 ESavc 1 מתחיל
סטטוס השרת
כבוי
  • צאנלים: 20
  • גרסת השרת: xx
  • שיעור ניסיון: xx
  • שיעור זריקת חפצים: xx
  • שיעור זריקת כסף: xx
צוות
שם סטטוס
MechAviv מנותק
Rajan מנותק
Billow מנותק
Essver מנותק
Dorrr מנותק
Agassy מנותק
הרשמה
שם משתמש
סיסמה
ווידוי סיסמה
מייל
ווידוי מייל
פרטים
תאריך לידה
מין
אישור תנאי שימוש