אין לך משתמש? הירשם עכשיו חינם!
דירוג שחקנים
BestPlayer
1 BestPlayer 10 מתחיל
2 dodochecker 8 מתחיל
3 aaaaaaa 1 מתחיל
4 Essverr 1 מתחיל
5 ESavc 1 מתחיל
סטטוס השרת
כבוי
  • צאנלים: 20
  • גרסת השרת: xx
  • שיעור ניסיון: xx
  • שיעור זריקת חפצים: xx
  • שיעור זריקת כסף: xx
צוות
שם סטטוס
MechAviv מנותק
Rajan מנותק
Billow מנותק
Essver מנותק
Dorrr מנותק
Agassy מנותק
מצא סיסמה